BAYBURT’LU İRŞÂDİ DİVANI:
856 sayfalık, İrşâdi Hazretlerinin şiirlerinin yer aldığı tasavvuf ve şiir bahçesi bir eserdir. Osmanlıca şiirler ayrıca eserde yer almıştır. 1988/İstanbul.