ŞİFÂLI OTLAR VE HALK İLÂÇLARI: Sağlık folkloru araştırmaları. Lokman laboratuvarı yayını. Türkiye genelinde bulunan bütün eczahanelere dağıtılmıştır. Çeşitli halk ilaçları, sağlık öğütleri ve bitkiler eserde yer alır.1968/İstanbul.