TARİHE MÜHRÜNÜ BASAN OSMANLI SULTANLARI VE BURSA BİBLİYOGRAFYASI: Bursa’da medfûn bulunan altı Osmanlı Padişahının geniş bir araştırması yanında resimler ve ek bilgiler de vardır. Ayrıca “Bursa Bibliyografyası” yer alır. 10987/İSTANBUL.