ŞENOL BAYBURT (Bayburt Folkloru): Kültür Bakanlığı destekli, tavsiyeli, Bayburt’u bütün yönleriyle tanıtan, antika resimlerin yer aldığı bir eser.”İKİNCİ PİLEVNE” Destanı yazılan Bayburt… 1991/İstanbul.