HAK ÂŞIĞI HAZRETİ ÜFTÂDE:
Bursa’da medfûn, tasavvûf ehli, gönül eri Hazreti Üftâde’nin divançeleri, menkabeleri yer alır. Türkiye’de iki baskısı yapılan eser; ABD. de tez olarak İngilizce basılmıştır. 1980-1994/İstanbul.