:: YAZI

Eklenme: 19.11.2019 14:22 


Osmanlının Dibâçesi, 70 bin Velinin, 6 Cihangir Padişahın medfun bulunduğu, Türkiye’nin dördüncü büyük şehri Bursa’da şimdilik yirmi icra dairesi var.Raflara sıkıştırılmış dosyaların bir kütüphane kitaplığının raflarını andıran, utanç verici, ürkütücü, korkutucu, düşündüren bir garabet...
İki yıldan beri oturduğu büronun kirasını vermeyen kişileri icraya vermek için gittim. Dilekçeleri yazmak bir çile, müracaatta başlangıç, tebliğ pulu,(bir kişi 19 TL) dosya, damga vergisi (82 TL) bir çile...Yine bir yatırım (84 TL) Git/Gel; muameleler bitmiyor. Benim gibi yaşlıların ve hastaların halini bir düşünün... Avukata ver, ayrı bir çile...Alacağın kadar para vermek de var işin içinde...
Gidin ilçelere... Gidin diğer illerimize... 82 milyon nüfuslu Türkiye’de, icraya verilenlerin sayısında şaşırıp kalacaksınız...
Adı saray olan adliyelerde mahkemeleri dolaşın..
Size bir ibret tablosu vermek istiyorum.
Bursa Cumhuriyet Baş savcısı Uğurhan Kuş’un 2018 yılı faaliyet raporunda belirttiği: “Cumhuriyet Başsavcılığı Birimleri, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14. Ağır Ceza Mahkemeleri.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 ve 28. Asliye Ceza Mahkemeleri,
1,2,3,4 ve 5. Sulh Ceza Hâkimlikleri.
1,2 ve 3. Çocuk Mahkemeleri,
1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9. Asliye Hukuk Mahkemeleri,1 ve 2. Asliye Ticaret Mahkemeleri, 1,2,3,4,5, ve 6. Tüketici Mahkemeleri.
1,2,3,4,5,6,7 ve 8. Sulh Hukuk Mahkemeleri.
1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9. İcra Hukuk ve Ceza Mahkemeleri, KadastroMahkemesi, İnfaz Hâkimliği,Tereke Mahkemesi.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 ve 20. İcra Daireleri
1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9. Aile Mahkemeleri.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10. İş Mahkemeleri.
Avukat Bekleme Odası.Merkez Adliyede 11 adet, İcra Dairelerinde 1 adet, Ataevler Ek Hizmet Binasında 1 Adet Avukat bekleme odası bulunmaktadır.
Adliyenin bahçesinde, Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait İş Yurtları Kafeteryası bulunmaktadır.
Ayrıca Adliye içerisinde vatandaşların bekleme yapabilmeleri için oturaklar ve alanlar bulunup, Adliye içerisindeki hizmetlerden faydalanılabilmektedir.
Merkez Adliye içerisinde Hakim-C.Savcıları ve Personelin
faydalanabildiği yemekhane, Ataevler Ek Binada Hakimler ve
Personelin faydalandığı yemekhane bulunmaktadır
Bu anlamda 2018 yılında teşkilatımıza 31 Cumhuriyet Savcısı, 66 Hakim arkadaşımız dahil olmuş, toplam 16 ayrı mahkeme kurularak faaliyete geçmiş bulunmaktadır.
Bakanlık ve HSK Muhabere Bürosu. İlâmat ve İnfaz Bürosu.Yakalama Bürosu. İdari İşler Müdürlüğü. Bilgi İşlem Müdürlüğü. Emanet Bürosu.
Genel Muhabere Bürosu. Medya İletişim Bürosu.Soruşturma Bürosu.
İdari Yaptırım Bürosu.Talimat Bürosu.Memur ve 2547 S.Y. SoruŞturma Bürosu. Zaman aşımı Bürosu. Müracaat ve Suçüstü Savcılığı. Aile içi şiddet Soruşturma Bürosu.Terör Suçları Soruşturma Bürosu. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu.Kaçakçılık ve Mali Suçları Soruşturma Bürosu. Uzlaştırma Bürosu. Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu. Uyuşturucu ile ilgili Suçları Soruşturma Bürosu. Seçim Suçları Soruşturma Bürosu. Avukatların Kişisel Suçlarını Soruşturma Bürosu. Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu.Askeri Personel Hakkında Suçları Soruşturma Bürosu. Noterlik Kanunu Kapsamına Giren Suçları Soruşturma Bürosu.Basın Suçları Soruşturma Bürosu.Cinsel Suçları Soruşturma Bürosu. Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu. Dava Açılmasının Ertelenmesi Bürosu.Maaş Mutemetliği,Sivil Savunma Memurluğu,Taşınır Kayıt Bürosu,Levazım Bürosu,İhale ve Satın Alma” gibi Adliye sarayı içinde bulunan birimler var.
Buralarda çalışan memurlar ve devlet tarafından ödenen maaşlar...
Türkiyenin en büyük yazar portalı ile benim sitede yayınladığım bir yazımda şöyle demiştim:
“Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi manasına gelir. Haklı ile haksızın birbirinden ayırt edilmesi ancak adaletle sağlanır.
Adalet kavramı temelde hukuk kaidelerine olan uygunluğu içerir. İnsanların toplum içinde yapmış oldukları davranışlarıyla alakalı olduğundan ahlak ve din kaideleriyle da ilişkilidir ve tarih süresince genellikle tartışmalı bir alan olmuştur.
Düşünürler daha önceki çağlardan beri adalet kavramıyla ilgilenmişlerdir. Mukaddes kitapların hepsinde adalete ve adaletli olmaya ait bölümler bulunur.
Eski Yunanlı düşünür Platon’a göre adalet en yüce erdemlerden biri, insanın ve devletin temel davranış kaidesidir.
Aristoteles’in hareket noktasını ise eşitlik kavramı oluşturur. Ona göre, herkese eşit davranmak adalet için yeterli değildir. Bir hukuk düzeni güçsüzleri savunduğu ölçüde adil olabilir. Mesela, son zamanlarda kişinin tükettiği rastgele bir maldan alınan katma değer vergisi adaletli bir vergi değildir. Zira kişinin gelir düzeyini dikkate almaz. Buna karşılık, kişinin geliri üzerinden alınan ve gelir düzeyi yükseldikçe vergi oranının da arttığı gelir vergisi daha adaletli bir uygulamadır.
18. asırda Aydınlanma Çağı düşünürleri adalet kavramını daha dar biçimde tanımladılar. Onlara göre hukuka ve hukuki eşitliğe uygunluk adalet için yeterlidir. Ne var ki, hukuk düzeni her vakit adaletli olmayabilir. Zira hukuk yasaların her vaziyette aynı biçimde uygulanmasını gerektirir. Oysa yargıç rastgele bir olayda yasayı uygularken, vaziyetin özelliklerini de göz önünde bulundurmak zorundadır. Böylelikle genel bir nitelik taşıyan yasanın eksik yanları uygulamada giderilebilir ve adalete daha çok yaklaşılabilir.”
Genel Kültür ve Hukuk Terimleri Ansiklopedisinden aldığım bu bilgiler, adalet kavramını dile getirir.
Adalet olmayan yerde âdil davranmak, haklıya hakkını vermek zor bir olaydır.
Mahkemelerin bulunduğu binalar, adalet sarayı olarak adlandırılır. Sayıları her geçen gün artmaktadır.
Adalet, yüce bir değer; adillik de, kutsal bir haslettir. Türkiye'de hâkimleri hak adalet merkezinde oturan insan olarak niteleyen anlayış, bunun apaçık göstergesidir.
Yargı'nın bu mertebeye layık görülmesi, tarafsızlığına duyulan inanca dayanır. Bu nedenle, tarafsızlık, yargının bir özelliği değil, adeta özüdür. Tarafsızlığını kaybetmiş bir makam, yargı olarak nitelenemez.
Bağımsızlık ve yargı tabularının Türkiye’de tarafsızlığı tartışılır hale gelmiştir. Bir zamanlar paralel yapının eline geçen adalet mekanizmalarının bu memleketi, adaleti, yargıyı ne hale getirdiği, nasıl zararlar verdiği bellidir, tarihe geçmiş kara bir leke olarak anılmaktadır.
“Görevli memura sen kim oluyorsun demeyi bile sövme sayan; ulan, terbiyesiz, adam olmamışsın sözlerini hakaret kabul eden Yargıtay hedef tahtasında. Tabii mahkemelerin ve Yargıtay'ın hangi ifadeleri düşünce özgürlüğü kapsamında gördüğü hangisini görmediği da ayrı bir sorundur. Halkın yargıya düşmanlığı önemlidir. Halkın yargıya güvensizliği daha da önemlidir. Eğer güvensizlik doğarsa, işte asıl felaket o zaman başlamıştır.”diiyenler, yazanlar haksız değildir. “
Yazımı, anlayanlar için yine bir şiirimle bitireyim:
ADALET
Adaleti anlat bana,
Doğrusunu anlatayım.
Adalet ilaçtır cana,
Adaletle başlatayım.
ÂDİL KALEMLE YAZAYIM,
YALAN TUZAĞI BOZAYIM.


Adalettir mülk temeli,
İnananlar hep demeli,
Gönüldeki ilk emeli,
Adalete kan vermeli.
TEMELLER OLURSA BOZUK,
GEREKMEZ AYAKTA TOZLUK.

AdaletEsma’da adı,
Peşinden gelir “El-Hakem”,
“Âzȋm/Gafûr/Kerim/Halim”.
Merhameti bilmez zalim.
“VÂCİD” İSE O’NDA ÂLİM,
“KADİR” SIFATINDA DAİM.

Asrın kanayan yarası,
Adalet olsa darası,
Zaman insanlar hârası,
Anlayışlar yüz karası.
ADALETİ DAİM ARA,
ÂDİL OLSA, OLMAZ YARA.

Adaletin kefesine,
Adem oğlu nefesine,
Mazlûmların ensesine,
Zenginlerin kesesine.
ADALETİ KOYUN, YETER;
ADALET, “ADALET” İSTER.

“Muntekim” Hakkın bir ismi,
Adaletli “Atüvv” de var.
Yaratılan madde cismi,
“Muksit”mülkü bilmez ağyâr.
“İZZET/İKRÂM” O’NA AİT,
BUNU BİLİR, BİLEN SAİT.

Saraylar var, taş yığını;
“Adalet”i bulamazsın.
Terlet, çıkmaz bıyığını;
Buna sessiz kalamazsın.
YAPTIK ADALET SARAYLAR,
DÖŞEDİK LAFLARDA RAYLAR.


Adalette Savcı/Hakim,
Hangi adaletle kaim?
Adalete olsa hakim,
Suçlar artar mı hiç daim?
ADALET LAFLA YAZILMAZ,
ADALET SUYA KAZILMAZ.

Adalette örnek Ömer,
Keçiyi kurt kapsa mesul,
Haksızları yere gömer,
İlâhidir âdil usül.
ASIRLARDIR KANDIRDILAR,
VİCDANLARI YANDIRDILAR.

Adalet kesse parmağı,
Acımaz ki, hep diyorlar,
Zalime vursan tokmağı,
Adaleti istiyorlar.
ÂDİL OLAN BİR HAKİMİ,
ADALETTE BULSAN KİMİ?

Kâmil kalem onu yazar,
Adalet çekirdek, nüve,
Âdil olmayanlar azar,
Kanunlara girer güve.
KEMÂLİLER HASRET KALDI,
ADALETTEN PAYIN ALDI.

SÖZLÜK:
ADALET:Hak ve hukuka uygunluk; hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme; doğruluk.Âdil olma durumu.EL-HAKEM:Hüküm sahibi.ÂZȊM: Azametli, pek büyük olan.GAFÛR: çok bağışlayıcı olan.Kerim: Cömert, kerem sahibi. HALİM: Çok yumuşak olan, mühlet tanıyan.VÂCİD: En zengin olan. KADİR: Kudret sahibi.
MUNTEKİM: Suçluları gerektiği gibi cezalandıran.Muksit: Adalete hükmeden.
İZZET: Büyüklük, ululuk.İKRÂM: Ağırlama, armağan etme.

  Yorum gönder
 
Diğer yazılar

* KARUN’UN HAZİNELERİNİN ANAHTARINI KIRK KATIR TAŞIRDI…(MEHMET KOCA)
* “ÇARIKLI ERKÂNIHARP” GÖZÜYLE BİR HAYKIRIŞ!
* BİNDİKLERİ DALI KESENLER...
* “KȆL KIZI SAÇLI ARAMAK...”
* YALAN SÖYLEYEN TARİH UTANSIN!...
* ÇOCUKLARA İSİM KOYUYORUZ AMA....
* KARANLIK DEVİRLERi, “KARA KİTAP” YAZILARINI BU NESİL BİLMEZ!...
* İKTİDARI/SİYASETİ İDARE ETMEYE ÇALIŞAN BİR GAZETE..
* BİZİ DÜNYA SEVGİSİYLE ALDATIYORLAR!...
* “SAHTE PEYGAMBER” CENAZESİNDE ÜÇ BİN KİŞİ


Tüm Yazılar

 
© 2006 - 2020 İlhan YARDIMCI
Tasarım & Yazılım Sinan Eldem